Misyon ve Vizyon

Koordinatörlüğümüzün misyonu, üniversitemizin uluslararası tanınırlığına katkı sağlamak, uluslararası anlaşmaların yapılmasında akademik birimler arası koordinasyonu sağlamak ve bu ilkeler doğrultusunda üniversitemizin hem idari hem akademik birimlerindeki personel ve öğrencilere destek olmaktır.

Koordinatörlüğümüz, tüm idari ve akademik birimlerin uluslararasılaşmasında gerekli tüm desteği sağlama hedefli aktiviteleri koordine eden bir merkez birim olma vizyonu taşımaktadır.

Yurtdışı ziyaretlerinde bulunmak, fuarlara katılmak ve birimin amaçlarını gerçekleştirmek üzere tanıtım ve eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak misyonumuzu gerçekleştirmede yapılması gerekli faaliyetlerdir.