Kalite

Birim Stratejik Planı
Birim İç Değerlendirme Raporu (2021)Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Öğr. Gör. Burçin KEF
Bilg. İşl. İsa GÜNEŞLİ
Bilg. İşl Cihan BOZKURT