2020-2021 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ EK İLANI

2020/2021 Akademik Yılı
Erasmus+ KA103 Staj Hareketliliği Ek İlanı
NOT: Lütfen ilan detaylarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Proje: 2018-1-TR01-KA103-050041
Proje bitiş tarihi: 31.05.2021 Öğrenciler staj tarihlerini asgari süreyi (2 ay) kapsamak şartıyla bu tarih öncesinde bitecek şekilde planlamalıdırlar.

 

  • İlan Tarihi 30 Eylül 2020
  • Başvuru Başlama Tarihi: 30 Eylül 2020
  • Son Başvuru Tarihi: 19 Ekim 2020
  • İlk Değerlendirme Sonuçları Açıklanma Tarihi: 22 Ekim 2020
  • Yabancı Dil Yazılı Sınavı (İngilizce): 24 Ekim 2020       (Yazılı sınav uzaktan yapılacaktır.)
  • Yabancı Dil Yazılı Sınavı Açıklanma Tarihi: 28 Ekim 2020
  • Yabancı Dil Sözlü Sınavı (İngilizce): 31 Ekim 2020       (Sözlü sınav uzaktan yapılacaktır.)
  • Sonuçların Açıklanma Tarihi: 04 Kasım 2020
  • Oryantasyon Eğitimi: 07 Kasım 2020                              (Oryantasyon eğitimi uzaktan yapılacaktır.)

  Hibeli Öğrenci Kontenjanı Sayısı: 6 Öğrenci (2 ikişer ay)

  Başvuru Belgeleri: Başvurular ulik@bartin.edu.tr e-posta adresine tek seferde eksiksiz gönderilmelidir.

  (Bu kontenjan hibe kontenjanı olduğundan kontenjan dışında kalan başarılı öğrenciler hibesiz olarak da hareketlilikten yararlanabileceklerdir) • Başvuru Formu için tıklayınız.  (Form bilgisayar üzerinden doldurulup çıktı alınıp , başvuran kişi tarafından imzalandıktan sonra ulik@bartin.edu.tr  e-posta adresine gönderilecektir, Başvuru formu tek sayfadır. Lütfen ikinci sayfaya geçmeyiniz. İkinci sayfaya geçme durumunda yazı boyutunuzu küçültünüz. Başvuru formunun orjinalinde herhangi bir oynama yapmayınız).

 • Güncel Not Dökümü Belgesi (e-imzalı transkript= http://ubys.bartin.edu.tr sisteminden belge talebi yaparak alabilirsiniz.)

 • Güncel Öğrenci Belgesi          (e-imzalı öğrenci belgesi = e-devlet veya http://ubys.bartin.edu.tr sisteminizden alabilirsiniz.)  • (Güncel not durum ve öğrenci belgeleri UBYS/e-devlet üzerinden onaylı olmak zorundadır. Belirtilen durumların dışında anlaşılmayan veya ekran görüntüsü alınan belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu sebeplerden ötürü yaşayabileceğiniz sorunlardan ofisimiz sorumlu değildir).Örnek Yabancı Dil Yazılı Sınavı İçin Tıklayınız. 

Hibe Desteği

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu sebeple engelli olarak katılım sağlayacak olan yararlanıcılara ek hibe desteği sağlanacaktır. Bu öğrenciler, engellilik durumlarını belgelendirerek ek hibe desteği alabilirler. 

 

Kontenjanların Eğitim Kademelerine Göre Dağılımı;

Önlisans       =2 kişi
Lisans          = 2 kişi
Lisansüstü    =2 kişiStaj Faaliyetinin Tanımı

Yükseköğretim kurumunda (üniversitemizde) kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede/kurumda veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Avrupa Birliği Program ülkelerinde yapılması şartı ile staj hareketliliği faaliyetinde bulunacak öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesi beklenir. Öğrencinin staj/uygulama yapacağı sektör, bölümü ile ilgili olmalıdır. Öğrenci bu hareketlilikten, bölümü gereği zorunlu staj faaliyeti için yararlanacağı gibi, zorunlu olmayan stajlar için de yararlanabilmektedir.

 

Staj Yerine Geçmeyen Faaliyetler

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.


Faaliyetin Süresi

Öğrenci, staj yapacağı kurumda en az 2 ay (60 gün) tam mesai günü şeklinde çalışma gerçekleştirmesi gerekir. Bu süre 12 aydan da fazla olamaz. Mücbir* bir sebep olmadığı müddetçe 2 ayın altında kalan ve 12 ayı aşan faaliyetler geçersiz sayılacaktır.

 

Almanya’da staj görecek öğrenciler 3 aydan daha fazla staj gerçekleştiremezler. (Federal Almanya Cumhuriyeti mevzuatı sebebiyle)

Proje bitiş tarihi: 31.05.2021 Öğrenciler staj tarihlerini asgari süreyi (2 ay) kapsamak şartıyla bu tarih öncesinde bitecek şekilde planlamalıdırlar.

 

*Mücbir sebep, tarafların kontrolleri dışında, taraflardan herhangi birinin Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmâlinden kaynaklanmayan ve alınacak her türlü tedbire rağmen önlenemeyeceği ispatlanabilen her türlü öngörülemez istisnai durum veya olaydır. Teçhizat veya malzemelerdeki arıza veya bunların temin edilmesinde gecikme, işverenle anlaşmazlık, grev veya mali zorluk çekilmesi, yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafça mücbir sebep olarak öne sürülemez.

 

Başvuru Yapabilen Öğrenciler

Üniversitemizde tam zamanlı öğrenci statüsünde olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri staj hareketliliğine başvuruda bulunabilir. Bu hareketlilik türü için; zorunlu staj, isteğe bağlı staj ve mezuniyet sonrası staj olarak 3 tür staj gerçekleştirilebilir. Yüksek lisans 1. döneminde olan öğrenciler lisans transkriptleri ile; doktora eğitimlerinin 1. döneminde olan öğrenciler yüksek lisans transkriptleri ile başvurabilirler.

 

Başvuru Yapamayan Öğrenciler

Not dökümü belgesi (transkripti) henüz oluşmamış, mezun olmuş veya öğrenim hakkını dondurmuş öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun, öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.

 

"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659- E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler Erasmus programına başvuramazlar."

 

Faaliyet İçin Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, aktif öğrenci olması

2- a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20 (4 üzerinden) olması

     b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50 (4 üzerinden) olması

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

*Birinci kademe: ön lisans, lisans; İkinci kademe: yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas

 

Değerlendirme Aşaması

Öğrenciler başvurularını yaptıktan sonra iki ayrı değerlendirmeden geçeceklerdir. İlk değerlendirme Akademik Kümülatif Not Ortalamasının (Genel Not Ortalaması/GNO) baz alınmasıyla, ikinci değerlendirme ise yabancı dil sınavı uygulanarak dil yeterliliğinin ölçülmesiyle olacaktır. Bu iki değerlendirme sonucu başarılı görülen öğrenci ERASMUS programına dahil olmaya hak kazanır. Son bir takvim yılı içerisinde üniversitemizde yapılan Erasmus+ Öğrenci Hareketlilikleri dil sınavına giren öğrencilerimiz, bu sınavlardan almış oldukları puanları başvuru formunda belirterek kullanabilirler.

 

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Başvuran adayların değerlendirilmeleri iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk değerlendirmede öğrencilerin kümülatif not ortalamaları (GNO) baz alınacak, eğitim kademesi için belirlenen not ortalamasının altında kalan adaylar elenecektir. Sınırın üstünde kalan öğrenciler ilanda belirtilen tarihte dil sınavına alınacaklardır. Sınavın dili İngilizce’dir. Sınavlar uzaktan yapılacak ve sınavlara erişim linki sonraki duyurularda paylaşılacaktır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Sözlü sınava girebilmek üzere yazılı sınavdan asgari not alan adaylar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavın değerlendirileceği maksimum puan değeri %25’tir. Diğer bir ifadeyle, dil sınavının %75’ini yazılı bölüm, %25’ini ise sözlü bölüm oluşturmaktadır. Uygulanacak yazılı sınav, öğrencilerin dilbilgisi/kelime bilgilerini ölçmesinin yanı sıra okuma ve yazma becerilerini de ölçmeye yönelik olacaktır. B1 (intermediate) düzeyinde başarı sağlayan öğrenciler sınavdan başarı sağlamış olacaklardır. Dil sınavından alınan ve toplam 100 puan üzerinden hesaplanan not değerinin %50’si ile kümülatif not ortalamasının %50’si baz alınarak oluşan yeni bir 100 puanlık ölçek oluşturulacak, sınavdan 50 puan ve üstü alarak başarılı olan ilk 6 öğrenci hibeli olarak staj yapma hakkı kazanacaktır. Sınava başvurup da, mazeretsiz olarak katılmayacak olan adayların sonraki hareketlilik başvurularında kesinti uygulanacaktır. Katılamayan adaylar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.

 

“+” veya “–“ Puan Uygulaması

 Dil puanı (%50) ve GNO’ya (%50) bağlı olarak yapılan değerlendirmede oluşan nihai puan üzerinden 10 puan çıkarılır ya da eklenir. Puan çıkartma ve ekleme ile ilgili detaylar aşağıda verilmektedir.

 

 • Daha önce aynı eğitim kademesinde başvurmuş olan adaylar için (Öğrenim veya Staj Hareketliliğine hibeli veya hibesiz) her bir yararlanma için -10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Başvuruda bulunan şahit ve gazi çocuklarına +15 puan, engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesinti uygulanacaktır.
 • Öğrenci vatandaşı olduğu ülkeye hareketlilik gerçekleştirmek istiyorsa -10 puan uygulanacaktır.
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde) -5 puan uygulanacaktır.
 • Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesintisi uygulanır. Daha önce hareketliliğe başvurup mazeret bildirmeksizin yabancı dil sınavına girmemiş öğrencilere de sonraki başvurularında -10 puan kesintisi uygulanacaktır.
 • Aynı başvuru döneminde öğrenim ve staj hareketliliğinin her ikisine de başvuru yapan öğrenciler için hareketlilik türünün birinde -10 puan kesintisi uygulanır. Öğrenci hangi hareketlilik türüne eksi puan uygulanacağını dilekçe ile belirtir. Dilekçe ile belirtilmediği takdirde seçim komisyonu, başvuran öğrenciye doğrudan bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde eksi puan uygulamasını bir hareketlilik türüne uygular.

 

Sınavda asgari başarı sağlayıp, hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz hibesiz olarak staj hareketliliğinden yararlanabilmektedirler.

 

Sonuçların Açıklanması

Seçilen aday öğrenciler, sonuçları erasmus.bartin.edu.tr web sayfası üzerinden duyurular kısmında görebileceklerdir. Asil ve yedek olmak üzere iki aday grubu belirlenir. Asil adaylar içerisinde sonuçların açıklanmasından itibaren ilk 15 günlük süreçte feragat hakkını kullanan öğrencilerin yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır. 

 

Başvuru ve değerlendirme aşamasından geçtikten sonra başarılı sayılan ve belirtilen kontenjan dâhilinde sıralamaya giren öğrencilerin seçilmiş olabilmeleri için 15 Aralık 2020 tarihine kadar gidecekleri kurumdan kabul belgesi (davet mektubu vs.) almış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, öğrenciler seçilmiş sayılmayacaklardır.

 

Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Oryantasyon toplantısına katılım zorunludur.

 

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Öğrencilerin seçim süreçlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazda bulunacak öğrencinin yapılacak ilk değerlendirme (not dökümü belgesi ve diğer başvuru evrakları üzerinden yapılacak değerlendirme için) sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. Öğrenci ikinci değerlendirme (dil sınavı) yapıldıktan sonra da sonuçlara itiraz edebilir. Yine yazılı bir şekilde yapılacak olan itirazın 3 iş günü içerisinde koordinatörlüğümüze sunulmuş olması gerekmektedir. Yapılan itirazlara 3 iş günü içerisinde yanıt verilecektir. Geçerli bir sebep sunulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Hareketlilik İçin Hak Kazanan Öğrenciler

Hareketlilik başvurusunda bulunan öğrenciler için yapılan değerlendirmelerin nihai sonuçları kurumun ilgili web sayfalarının (aşağıda belirtilmektedir) duyurular kısmında yer almaktadır.

 

https://erasmus.bartin.edu.tr/

 

Seçilen öğrencilerle oryantasyon eğitimi düzenlenecek olup, hareketlilik süreçlerinde karşılaşacakları durumlar, yapılması gerekenler ve ilgili bilgiler bu eğitimde anlatılacaktır. 

Hareketlilik başlangıcında ve sonrasında OLS (Online Linguistic Support/Çevrimiçi Dil Desteği) değerlendirmesini almak zorundadır. OLS haricinde, öğrenci ayrıca faaliyet sonrasında çevrimiçi katılımcı anketini de doldurmak zorundadır. Öğrenciye, her iki uygulamayı da tam olarak gerçekleştirmediği durumlarda yapılmayan her bir uygulama için %25 oranında hibe kesintisi uygulanır. Hibe kesintisi uygulanan (başarısızlık sorumsuzluk durumlarında) diğer durumlar ilgili web sayfasında yer alan “Bartın Üniversitesi Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri Süreçlerine Dair Uyulacak Usul ve Esaslar”da belirtilmiştir.

 

Bu ilanda belirtilmeyen diğer tüm hususlarda ilgili dönemin 2018 Erasmus Uygulama El Kitabı esasları geçerlidir.

 

Staj Yapılabilecek Kurumlar

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj yeri bulma ile ilgili yapılabilecekler konusunda web sayfamızı ziyaret ediniz.

 

Staj Yapılamayacak Kurumlar

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

- AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.


Detaylı bilgi için 2018 Erasmus+ Program Rehberini inceleyiniz.